Έμπειροι καθηγητές

Πτυχιούχοι, πεπειραμένοι καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων


Τεστ προόδου

Μηνιαία τεστ προόδου του μαθητή.


Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας

Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα


Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός διδασκαλίας

Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας


Συνεχής ενημέρωση

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία του μαθητή
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκυριανού Αναστασία για περισσότερες πληροφορίες

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan έχουν την ίδια ισχύ και αναγνώριση με εκείνα του Cambridge?
Τα πτυχία που εκδίδονται από τα δύο αυτά Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Για όλα τα επίπεδα γνώσης Aγγλικών (Lower, Advanced, Proficiency) τα πτυχία των Πανεπιστημίων Cambridge & Michigan είναι απολύτως ισότιμα..

2. Τι διαφορές έχουν μεταξύ τους το Cambridge και το Michigan Proficiency? Είναι το Michigan Proficiency πιο εύκολο?
Παρά το γεγονός ότι τα δύο πτυχία αναγνωρίζονται ισότιμα, είναι αρκετά διαφορετικά ως προς την μορφή και τον τύπο των ερωτήσεων. Οι γραπτές εξετάσεις για το Michigan Proficiency αποτελούνται αποκλειστικά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γεγονός το οποίο σημαίνει πώς ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει μεταξύ των επιλογών που του δίνονται τη σωστή απάντηση. Αντιθέτως, οι γραπτές εξετάσεις για το Cambridge Proficiency περιλαμβάνουν πιο σύνθετες ερωτήσεις για την λύση των οποίων απαιτείται η από μνήμης ανάκληση πληροφοριών από τον εξεταζόμενο. Η παραπάνω διαφορά έχει οδηγήσει στην πεποίθηση πώς το Cambridge Proficiency είναι πιο δύσκολο από εκείνο του Michigan. Θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη και το γεγονός πως οι εξετάσεις για το Michigan Proficiency απαιτούν πολύ καλή διαχείριση του χρόνου από τους εξεταζόμενους. Επομένως, η επιλογή εξέτασης θα πρέπει να γίνεται μετά από πλήρη επίγνωση των δυνατών και αδύναμων σημείων του κάθε υποψηφίου.

3. Τι κερδίζω αν έχω στα χέρια μου ένα πτυχίο Proficiency Michigan ή Cambridge?
Σήμερα, που όλοι οι εκπαιδευτικοί και εργασιακοί φορείς απαιτούν πιστοποίηση γνώσεων στην Αγγλική Γλώσσα, το Proficiency σας εξασφαλίζει:
– ικανότητα χρήσης της Aγγλικής γλώσσας με ευχέρεια
– πιστοποίηση της άριστης γνώσης της Aγγλικής γλώσσας
– αναγνώριση και μοριοδότηση (70 μόρια) από τον ΑΣΕΠ
– δυνατότητα έκδοσης άδειας διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας

4. Μπορώ να διδάξω Αγγλικά αν έχω το Michigan ή το Cambridge Proficiency?
Ναι. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι κάτοχοι είτε Michigan είτε Cambridge Proficiency έχουν τη δυνατότητα έκδοσης Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας και Άδειας Διδασκαλίας. Η διαδικασία είναι καθαρά γραφειοκρατική και δεν περιλαμβάνει εξετάσεις. Από τη στιγμή που κάποιος αποκτήσει Άδεια Διδασκαλίας μπορεί: α) να διδάξει σε φροντιστήριο Αγγλικών, β) να παρέχει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, γ) ακόμη και να ανοίξει δικό του Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

5. Πήρα ένα Lower πριν από χρόνια, θα προλάβω να φτάσω σε επίπεδο Proficiency τόσο σύντομα?
Το thePro στοχεύει ακριβώς στο κέντρο των απαιτήσεων της Αγγλικής γλώσσας και των εξετάσεων που την πιστοποιούν. Οι ενήλικες ως διαφορετική και πιο συνειδητοποιημένη ομάδα σπουδαστών, απαιτούν εντελώς διαφορετική προσέγγιση και εκπαίδευση. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των φροντιστηρίων Αγγλικών απαιτεί από τους μαθητές 18 έως 24 μήνες προετοιμασίας για Lower ή Proficiency, το thePro σας παρέχει το ίδιο “πακέτο” σε μόλις 9 μήνες. Μισός χρόνος διδασκαλίας, μισός χρόνος μελέτης και κόπου, μισό κόστοςδιδάκτρων και βιβλίων, διπλάσιος αριθμός πτυχίων (δεδομένου ότι στο ίδιο διάστημα μπορείτε να αποκτήσετε και το Advanced και το Proficiency, είτε του Cambridge, είτε του Michigan, ή και των δύο).