Έμπειροι καθηγητές

Πτυχιούχοι, πεπειραμένοι καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων


Τεστ προόδου

Μηνιαία τεστ προόδου του μαθητή.


Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας

Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα


Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός διδασκαλίας

Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας


Συνεχής ενημέρωση

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία του μαθητή

  Στατιστικά Επιτυχίας

  PROFICIENCY EXPERTS με Αποδείξεις:
  Η σωστή και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των καθηγητών μας σε συνδυασμό με την εντατική εξάσκηση των σπουδαστών σε προφορικές συνεντεύξεις απέδωσαν καρπούς σημειώνοντας ποσοστό επιτυχίας 80% στο Speaking του Proficiency.

  To Listening αποτελούσε και αποτελεί ίσως το πιο αβέβαιο, αμφιλεγόμενο και επίφοβο μέρος της εξέτασης. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή των σπουδαστών μας με την Αγγλική γλώσσα, στη διάρκεια των μαθημάτων και την υλοποίηση πάνω από 40 Listening Tests κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τις εξετάσεις, καταφέραμε η πλειοψηφία των σπουδαστών μας να περάσει με άνεση το Listening.

  Η προετοιμασία αποκλειστικά και μόνο μέσα από Practice Tests και η έμφαση στο κομμάτι της γραμματικής σε συνδυασμό με την ενισχυτική δράση των εργαστηρίων στους υπολογιστές, διαμόρφωσαν ένα συντριπτικό ποσοστό επιτυχίας στο κομμάτι Grammar-Cloze-Vocabulary-Reading (G.C.V.R) του Proficiency (Michigan).

  Η σωστή προετοιμασία αντανακλάται στην ικανότητα των σπουδαστών μας να παράγουν γραπτό λόγο στα Αγγλικά με αποτέλεσμα να έχουμε 85% επιτυχία στο Writing.

  Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας στους πινακες που ακολουθούν.

  Μπορώ να Πάρω το Proficiency με 9/μήνη Προετοιμασία?
  Ο μύθος της υποχρεωτικής διετούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Proficiency καταρρίπτεται αν ρίξει κανείς μια ματιά στα αποτελέσματα των σπουδαστών μας. Στο κέντρο μας, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι ενήλικες κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, συμπυκνώνουμε την ύλη και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. Όπως φαίνεται παραπάνω, τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας, καθώς το 77% όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις Michigan Proficiency το απέκτησαν με την πρώτη, ενώ το ποσοστό επιτυχίας για το Cambridge Proficiency ανέρχεται στο εντυπωσιακό 85%.