Έμπειροι καθηγητές

Πτυχιούχοι, πεπειραμένοι καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων


Τεστ προόδου

Μηνιαία τεστ προόδου του μαθητή.


Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας

Θεαματικά ποσοστά Επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα


Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός διδασκαλίας

Πλήρης σύγχρονος εξοπλισμός σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας


Συνεχής ενημέρωση

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία του μαθητή
    Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκυριανού Αναστασία για περισσότερες πληροφορίες

    Κωνσταντίνα Σταματίου

    teacher4Η εκπαίδευση και η μετάδοση των γνώσεών μου είναι αυτό που πάντα επιζητούσα.
    Η καθημερινή πρόοδος των μαθητών μας και η επιτυχία τους σε κάθε είδους εξετάσεις συμβάλλουν να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.