Τα προγράμματά μα

pro-11
Pre-Junior Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρά παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού ηλικίας 6-7 χρονών. Ο πιο σημαντικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με ασφάλεια…
Περισσότερα
pro44
Το πρόγραμμα Γενικών Αγγλικών για ενήλικες αναπτύσσει την ικανότητα και την εμπιστοσύνη σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες, και δεκτικές και παραγωγικές, και έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ενήλικων από το επίπεδο αρχαρίων ως εκείνους που επιθυμούν να προετοιμαστούν…
Περισσότερα
pro22
Senior Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. Με την παρακολούθηση αυτών των τμημάτων, οι μαθητές αποκτούν τα απαραίτητα θεμέλια για την σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές στην προ-εφηβική και εφηβική ηλικία ανταποκρίνονται σε πιο περίπλοκα…
Περισσότερα
pro55
Αγγλικά για επιβίωση (Survival English) Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τους ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαφή με την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται σύντομα να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους…
Περισσότερα
pro33
Certificate B2 Η τάξη certificate απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο senior και επιθυμούν να συνεχίσουν στο επίπεδο Β2 και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την συμμετοχή τους σε μία ή περισσότερες εξετάσεις πιστοποίησης κατάλληλες για μαθητές…
Περισσότερα
courses-8
Τί είναι το First Certificate in English (FCE); Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και καλύπτει…
Περισσότερα